AED cursus

Zorg dat u weet hoe een AED werkt en bediend moet worden en vergroot zo de overlevingskans bij een hartstilstand. Volg een AED cursus en red mogelijk levens!

Waarom is een AED cursus zo belangrijk?

AED is de afkorting voor Automatische Externe Defibrillator. Door middel van een AED kan aan het hart van een slachtoffer een kleine elektrische shock worden gegeven waardoor het hart mogelijk weer op gang komt. Vaak is het bij een hartstilstand niet zo dat het hart ook daadwerkelijk stil staat, maar juist dat er sprake is van kamerfibrilleren, wat eigenlijk betekent dat een snelle, chaotische prikkeling ervoor zorgt dat de hartkamers niet meer samentrekken. Een AED kan het hart resetten zodat het weer normaal gaat pompen.

Burgerhulpverlening

In Nederland zijn er zogenoemde burgerhulpverleners die een AED kunnen bedienen of gecertificeerd zijn om te kunnen reanimeren. Deze vrijwilligers hebben een EHBO certificaat, een reanimatie-diploma en weten hoe een AED werkt en dus zijn oproepbaar bij een hartstilstand. Deze hulpverleners kunnen zo binnen de gestelde 6 minuten ingrijpen tot een professionele medische hulp is gearriveerd.

Wat komt er tijdens een AED cursus aan bod?

De cursus heeft een theorie- en een praktijkgedeelte. Vaak worden deze onderdelen door elkaar gegeven om de cursus interactief te maken. Cursisten worden zo gemotiveerd om echt deel te nemen. Uiteraard is het doel om te weten wat de AED doet en hoe die bediend wordt; wat doen de elektroden, waar worden die op het slachtoffer geplaatst en wat zegt de AED over de staat van het hart.

AED cursus

Ook reanimatietechnieken komen vaak aan bod. Meestal duurt een cursus maximaal een halve dag waarna een toetsing volgt aan het eind. Wanneer de cursus succesvol wordt afgesloten, dan krijgt u een certificaat dat een jaar geldig is. De certificering vindt plaats via de Nederlandse Reanimatieraad.

Waar volgt u een AED cursus?

Een cursus kan gevolgd worden bij een EHBO-vereniging, net als cursussen voor het behalen van een EHBO diploma of het doen van een BHV cursus of een reanimatie cursus. Op EHBO-koffer.nl vind u meer informatie over de EHBO-cursus en de profielen van opleiders waarbij een cursus kan worden gevolgd.

–> Ga direct naar het overzicht van alle aangesloten EHBO-verenigingen voor uw cursus.