Herhalingscursus reanimatie

Zorg dat uw kennis op het gebied van spoedeisende hulp op peil blijft, zodat u in een noodsituatie kunt ingrijpen. Volg een herhalingscursus reanimatie!

Waarom een herhalingscursus reanimatie?

Gelukkig heeft u de kennis over eerste hulp bij een ongeval niet dagelijks nodig maar het vervelende hiervan is dat diezelfde kennis en vaardigheden over EHBO en reanimeren wegzakt in de loop der tijd. Mocht er dan een noodsituatie ontstaan waarin u als EHBO’er moet kunnen helpen, dan kan het zijn dat u niet meer precies weet wat u moet doen.

Dat is zonde want het verlenen van eerste hulp kan de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk verhogen. Daarom is dus het van belang deze kennis continue bij te spijkeren. Dit kan door middel van een herhalingscursus EHBO of reanimatie.

Voor wie is een herhalingscursus bedoeld?

Eenieder die een EHBO of reanimatie-cursus heeft gedaan, doet er verstandig aan een opfriscursus te doen. Dat kan ook wanneer uw diploma nog lang niet verloopt. Op het gebied van reanimatie protocollen veranderen de richtlijnen soms snel, waardoor tussentijds opfrissen noodzaak is. In het algemeen adviseren EHBO-verenigingen en organisaties waar hulpverleningscursussen kunnen worden gevolgd om zeker één keer per jaar een herhalingscursus te doen.

Herhalingscursus reanimatie

Geldigheid reanimatie diploma

Houdt er rekening mee dat uw reanimatie of EHBO diploma nog geldig moet zijn op de dag dat u de herhalingscursus volgt. Op de achterkant van uw reanimatie pasje of op uw reanimatie-diploma kunt u de geldigheid vinden. Per vereniging of organisatie kan de geldigheidsduur verschillen, maar in het algemeen is dit twee jaar. Heeft u nog geen diploma, dan moet u die uiteraard eerst halen, bijvoorbeeld via het volgen van een EHBO-cursus.

Wat houdt een herhalingscursus reanimatie in?

Tijdens de herhalingscursus, die circa twee uur duurt, worden de basisprincipes van reanimeren opgefrist. U leert opnieuw hoe een slachtoffer in veiligheid te brengen, maar ook wordt herhaald hoe het ook al weer gaat wanneer u een slachtoffer benadert en moet beoordelen wat de toestand van deze persoon is en het mogelijke letsel.

Uiteraard worden ook de principes van het reanimeren opgefrist door het oefenen op een reanimatie pop. Ook oefent u opnieuw met de Automatische Externe Defibrillator, of AED. Na afloop van de herhalingscursus wordt uw certificaat in principe voor twee jaar vernieuwd.

Herhalingscursus doen?

Wil u een herhalingscursus reanimatie doen, kijk dan op EHBO-koffer.nl voor meer informatie en de profielen van aanbieders. Ook voor informatie over een EHBO-cursus bij kinderen, of een andere hulpverlenings- of herhalingscursus kunt u op deze website terecht.

–> Ga direct naar het overzicht van alle aangesloten EHBO-verenigingen voor uw cursus.