Arbo wetgeving EHBO

Bij veel bedrijven wordt er regelmatig eerste hulp bij ongevallen (EHBO) verleend. Bij ongevallen is snelle en deskundige hulp noodzakelijk. In dit artikel leest u meer over de Arbo wetgeving inzake EHBO.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Verplichtingen voor bedrijven m.b.t. EHBO

Als uitvloeisel van de algemene verplichting tot Arbo-zorg is in de Arbo-wet opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever wordt door de Arbowet verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en daartoe één of meerdere BHV’ers aan te wijzen.

In onderstaand filmpje leggen wij u kort de regelgeving omtrent EHBO binnen uw bedrijf uit.

Arbo wetgeving EHBO: in het kort

De Arbo wetgeving omtrent EHBO verplicht werkgevers te zorgen voor voldoende doelmatige hulpmiddelen bij Eerste Hulp. Het Oranje Kruis, als adviesorgaan op de EHBO-hulpvereniging, heeft dit nader uitgewerkt in enkele richtlijnen voor de inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie aangepaste “Basis-bedrijfsverbanddoos”.

De verbanddozen van het Oranje Kruis zijn samengesteld op basis van doeltreffendheid, veiligheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid. Want hoewel er in ieder bedrijf één of meer opgeleide bedrijfshulpverlener(s) aanwezig moeten zijn (zie onder), moeten ook mensen die geen specifieke kennis van EHBO hebben de verbanddoos kunnen gebruiken.

Het aantal verbanddozen is gebaseerd op een zogenaamde “werkunit”. Een werkunit is een aparte ruimte binnen een bedrijf.

Onze BHV-koffer is goedgekeurd en gecertificeerd door het Oranje Kruis. Met deze koffer zullen de meeste bedrijven voldoen aan de Arbowet. Wilt u advies over welke EHBO-koffer u nodig heeft? Gebruik onze branche-zoeker (bovenaan de pagina), of vind meer informatie bij onze Keuzehulp EHBO!

Zichtbaar en binnen handbereik

De verbanddoos moet goed zichtbaar in een wandklem aan de muur bevestigd worden en binnen handbereik (binnen 30 seconden beschikbaar) zijn. De samenstelling van de verbanddoos is gebaseerd op een minimuminhoud, en is aan te vullen met andere producten, afgestemd op mogelijke risico’s binnen de organisatie. De bedrijfsverbanddoos moet voldoende ruimte bieden voor deze eventuele aanvullingen.

Volgens de Arbowetgeving inzake EHBO moeten de verbanddozen ook regelmatig worden gecontroleerd. Hoe vaak, hangt af van de risicofactoren van het betreffende bedrijf. Bij voorkeur wordt de verbanddoos ieder half jaar gecontroleerd, maar dit dient vaker te geschieden wanneer de risicofactoren in het bedrijf dat vereisen. Controleer uw EHBO-koffers eenvoudig met onze navullijsten.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers)

Ook bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal BHV’ers moet men rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Ieder bedrijf (behalve bij zelfstandigen zonder personeel, vrijwilligersorganisaties en kleine ondernemingen met minder dan 40 uur verloonde arbeid per week) moet een risico-inventarisatie uitvoeren. Op basis van de taken die een BHV’er moet uitvoeren heeft het Oranje Kruis de verbanddozen samengesteld en daar keurmerken aan verbonden.

Vorige vraag: Verplichting EHBO-koffers in Nederland

Volgende vraag: Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers?