BHV Keurmerk

Het goed regelen van uw bedrijfshulpverlening is van groot belang voor elke werkgever. Hierbij wilt u er zeker van zijn dat uw medewerkers een kwalitatieve en erkende opleiding aangeboden krijgen. Om u te helpen voor het juiste opleidingsinstituut te kiezen, bestaat er een keurmerk dat staat voor kwalitatieve opleidingen die voldoen aan gestelde normen.

BHV Keurmerk

Binnen uw bedrijf wilt u er zeker van zijn dat de veiligheid in goede handen is. Wanneer er onverhoopt een calamiteit ontstaat, is het van belang dat uw medewerkers in staat zijn om op een effectieve wijze in actie te komen. Om deze reden is het van belang om uw medewerkers op te leiden in bedrijfshulpverlening (BHV).

BHV keurmerk

De bedrijfshulpverlening is er op gericht om in het geval van brand en ongevallen een ontruiming te starten en/of hulpdiensten in te schakelen. Het verlenen van eerste EHBO zal ook aan bod komen, evenals het doen van een reanimatie. Wanneer u BHV’ers in uw bedrijf aanstelt, wilt u er uiteraard zeker van zijn dat de opleiding daartoe kwalitatief goed is.

>> Onze BHV-koffer is goedgekeurd door Het Oranje Kruis.

Om dit te garanderen is het Keurmerk in het leven geroepen. Het Keurmerk wordt verstrekt aan opleidingsinstituten die voldoen aan een aantal kwaliteitseisen. Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) wijst dit Keurmerk toe. De medewerkers die een BHV opleiding volgen, hebben zodoende zekerheid dat de aangeboden opleiding van kwaliteit is.

Is het BHV Keurmerk van belang voor mijn bedrijf?

Ieder bedrijf dient in ieder geval bedrijfshulpverlening geregeld te hebben. De wijze waarop dit geregeld moet worden is echter niet vastgelegd in de Arbowet. Belangrijk is om rekening te houden met de omvang van uw bedrijf en eventuele risico’s. Daarnaast heeft u als werkgever de zorgplicht om dergelijke zaken omtrent de veiligheid van uw klanten en werknemers goed te regelen. Tevens heeft u te maken met de Arbeidsomstandighedenwet, waardoor u ook aan dergelijke verplichtingen dient te voldoen.

Het Keurmerk herkennen

Wanneer een opleidingsinstituut erkend is, zullen ze beschikken over een Erkenningscertificaat. Op dit certificaat staat tevens het beeldmerk, ofwel het logo van het Keurmerk. Het erkende opleidingsinstituut mag dit logo tevens gebruiken op hun producten.

Kwaliteitsborging

Het BHV Keurmerk wordt met zorg verstrekt aan de opleidingsinstituten. Het NIBHV controleert eerst binnen een half jaar bij twee van de vijf examens, of er gewerkt wordt volgens de vastgestelde normen. Daarnaast dient een instituut dat het Keurmerk aanvraagt, tien examens per jaar bij het NIBHV af te nemen. Wanneer men het Keurmerk ontvangen heeft, is deze drie jaar geldig. Er wordt regelmatig tussendoor gecontroleerd of de aangeboden opleiding nog voldoende kwaliteit bezitten.

Bekijk voor meer informatie EHBO diploma of Geschiedenis van EHBO.

Deze pagina is gecontroleerd door vrijwilligers van EHBO-vereniging Rotterdam.