EHBO diploma

Wat te doen bij een noodgeval? Soms is een noodgeval zo ernstig dat luttele seconden het verschil kunnen betekenen tussen een lichte of zware schade of verwonding, en soms zelfs tussen leven en dood. Om eerste hulp bij ongelukken te kunnen bieden is het dus uiterst handig om te leren wat te doen.

Met een EHBO diploma op zak bent u in staat in veel noodgevallen op een correcte manier hulp te verlenen. U verkrijgt zo’n EHBO diploma, nadat u met goed gevolg een EHBO-cursus en examen heeft doorlopen.

EHBO-diploma

EHBO diploma belangrijk

Een werkgever is altijd verplicht om een EHBO-koffer in de buurt te hebben, maar als u personeel in dienst heeft dat niet goed weet hoe zij deze koffer dienen te gebruiken, dan worden zulke verbanddozen of EHBO-tassen nog niet volledig benut en dan spreken we nog niet over de (essentiële) hulp die geboden kan worden. Het is dus belangrijk dat u personeel heeft rondlopen dat weet hoe te handelen in noodsituaties en dat kan heel goed middels een EHBO- of BHV-cursus.

EHBO cursussen

Overal door het land worden wel EHBO-cursussen aangeboden. Tijdens zo een cursus wordt geleerd in welke situaties er hulp geboden kan worden, hoe een slachtoffer gerust te stellen, maar ook bijvoorbeeld hoe een verband moet worden aangelegd en hoe er gereanimeerd moet worden. Wilt u weten waar bij u in de buurt zo’n cursus gevolgd kan worden? Neem dan eens een kijkje op: www.ehbo.nl/cursuskiezer. Hier kunt u op postcode zoeken waar zo’n cursus bij u in de buurt gegeven wordt.

EHBO-Examen

Elke EHBO-opleiding wordt afgesloten met een examen. Elke deelnemer moet minimaal zestien jaar zijn om een dergelijk EHBO-examen te kunnen afleggen, met alle uitzonderingen van dien. Een onafhankelijk examenteam zal bij het examen aanwezig zijn om te kijken of alle deelnemers genoeg kennis en vaardigheden hebben weten te behalen. Als dat zo het geval, is dan ontvangt u het EHBO diploma oftewel het Diploma Eerste Hulp die twee jaar geldig is.

Bekijk voor meer informatie Geschiedenis van EHBO of Het Oranje Kruis.

Deze pagina is gecontroleerd door vrijwilligers van EHBO-vereniging Advipe.