Geschiedenis van EHBO

Wie kent niet de EHBO-posten bij evenementen of verhalen over gewone mensen die eerste hulp verlenen bij ongelukken? Mensen redden levens door het in de praktijk brengen van aangeleerde EHBO technieken. Begin vorige eeuw was het ondenkbaar dat leken zich hiermee bezig hielden.

Ontwikkelingen in de afgelopen 100 jaar hebben geresulteerd in organisaties als de Koninklijke Vereniging voor EHBO en het Oranje Kruis, die zich tot doel stellen zoveel mogelijk mensen kundig te maken in het EHBO verlenen aan medemensen in nood.

Geschiedenis EHBO

De Geschiedenis van EHBO begint in Engeland

De geschiedenis van de EHBO start in Engeland waar de arts John Furley in 1877 een organisatie opricht om mensen op te leiden voor een EHBO diploma: de St. John Ambulance Association. De opleidingen waren een groot succes. Het Engelse enthousiasme sloeg over naar Duitsland alwaar niet veel later een soortgelijke organisatie werd opgericht.

Geschiedenis van de EHBO in Nederland

In Nederland heerste destijds nog steeds de mening dat leken ongeschikt waren om EHBO te verrichten en dat dit beter aan professionals overgelaten kon worden. De verspreiding van kennis over EHBO was echter al in gang gezet. Voorvechter was de Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. die niet lang hierna, in 1893, medeoprichter was van de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken.

Gedurende zijn leven bleef Tilanus zich onverminderd inzetten voor de verspreiding van kennis over EHBO. Zijn naam leeft voort in de Dr. C. B. Tilanusonderscheiding, die nog steeds wordt uitgereikt aan leden die een betekenisvolle bijdrage hebben geleverd.

Het Oranje Kruis: Overkoepelend

Na 1893 ontstonden in Nederland verenigingen voor EHBO die ieder hun eigen regels en werkwijzen hanteerden. Na een tweetal rampen in 1906 en in 1907, werd duidelijk dat samenwerking tussen verenigingen een vereiste was voor het bieden van adequate hulp. ZKH Prins Hendrik, nam in 1909 het initiatief tot het oprichten van Het Oranje Kruis.

Het Oranje Kruis had ten doel het bevorderen van eenheid en uniformiteit in hulpverlening en opleidingen bij de verschillende verenigingen. Het bracht in 1912 het eerste Oranje Kruis boekje uit wat uitgroeide tot het handboek voor de EHBO in Nederland. In 2011 werd de 26ste druk op de markt gebracht.

Het Oranje Kruis verzorgt vanaf 1951 opleidingen voor de gecertificeerde diploma’s EHBO. Momenteel hebben ca. 350.000 mensen in Nederland een geldig EHBO diploma of certificaat van het Oranje Kruis.

Bekijk voor meer informatie Het Oranje Kruis of Het Rode Kruis.