Het Oranje Kruis

Het Oranje Kruis is opgericht in 1909 op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik. Het heeft als doel kennis en vaardigheden te delen, om gezondheidsschaden te beperken. Ze maken het voor iedereen in Nederland mogelijk om meer kennis op te doen als het gaat om Eerste Hulp bij Ongelukken. Dit wordt gedaan in samenwerking met ruim 1.500 vrijwilligers en meer dan 250 commerciële opleidingsinstituten.

Op de website van het Oranje Kruis (www.hetoranjekruis.nl) wordt er informatie gegeven over examinering & certificering, documenten en algemene informatie voor instructeurs, opleidingsinstituten, examinatoren en consulenten. Via de Instructeurs-kiezer is het mogelijk om een Instructeur Eerste Hulp in uw omgeving te vinden. Als u zelf cursussen geeft, kunt u zelf de Cursuskiezer invullen met de cursussen die u geeft.

Het Oranje Kruis

Diploma’s en certificaten Oranje Kruis

Er worden in samenwerking met vrijwilligers verschillende cursussen aangeboden om uw kennis over Eerste Hulp bij Ongelukken te vergroten. Hier volgt een opsomming van de diploma’s en certificaten die u bij Het Oranje Kruis kunt behalen:

  • Eerste Hulp
  • Instructeur Eerste Hulp
  • Lotus
  • Instructeur Lotus
  • Eerste Hulp aan kinderen
  • Instructeur Eerste Hulp aan kinderen
  • Eerste Hulp bij Wandelletsel
  • Eerste Hulp bij Sportongevallen
  • Jeugd Eerste Hulp

 

Voor het vinden van ondersteunend materiaal kunt u terecht in onze webshop. Koop ook literatuur en accessoires aangeboden, die u kunnen helpen met het voorbereiden van de cursussen en het examen. Het is ook mogelijk om u via een e-learning programma voor te bereiden.

>> Onze BHV-koffer heeft goedkeuring ontvangen van Het Oranje Kruis.

Documenten Oranje Kruis

Het Oranje Kruis presenteert een aantal documenten die achtergrond kennis bevatten. Het Algemeen examenreglement dient als raamwerk voor alle examens die aangeboden worden. Hier staan ook de rechten en plichten voor participanten, medewerkers en vrijwilligers in. De tarieven worden jaarlijks opnieuw bekeken en gepresenteerd in het document Tarieven.

Sinds 2004 is iedereen met een geldig EHBO-diploma verzekerd tegen aansprakelijkheid, wanneer zij eerste hulp verlenen. Dit heet de Aansprakelijkheidsverzekering. Dit voorkomt dat hulpverleners angstig hoeven te zijn om eerste hulp te verlenen.

Algemene Informatie

Het is handig om ten alle tijden ondersteunende informatie te kunnen inwinnen bij het Oranje Kruis. U kunt op www.hetoranjekruis.nl informatie vinden voor instructeurs, opleidingsinstituten, examinatoren en consulenten. Er staan onder andere handleidingen voor procedures zoals het cursus geven, beoordelingsformulieren en informatie over hercertificering(accreditatie).

Bekijk voor meer informatie Het Rode Kruis of BHV Keurmerk.