Keuring EHBO-koffers

Heeft u een EHBO-koffer en wilt u meer weten over het keuren? Op deze pagina vindt u hier meer informatie over.

Wanneer moet een EHBO-koffer worden gekeurd?

De keuring van EHBO-koffers dient (half)jaarlijks te geschieden zodat u voldoet aan de Arbowetgeving en in geval van calamiteiten niet misgrijpt. In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is bepaald dat werkgevers verplicht zijn er voor te zorgen dat binnen de onderneming voldoende hulpverleners en verbandmiddelen aanwezig zijn voor het verlenen van eerste hulp in geval van calamiteiten.

Wist u dat het heel gemakkelijk is om bij EHBO-koffer.nl uw Verbanddoos na te vullen? Bekijk snel onze navullijsten en voldoe weer aan de richtlijnen!

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Dit geldt uiteraard ook voor scholen, sportclubs, winkels en horecabedrijven. Afhankelijk van de aard en omvang van uw bedrijf of organisatie zullen één of meerdere EHBO-koffers in uw organisatie aanwezig zijn.

Inhoud keuren EHBO-koffer

De inhoud van uw EHBO-koffer kan door het gebruik of het verlopen van houdbaarheidsdatum niet meer voldoen aan uw wensen en/of de wensen van uw BHV-ers. U bent echter verplicht ook de inhoud van de koffer op peil te houden. Voor verschillende branches bestaan er verschillende soorten EHBO-koffers, afgestemd op de specifieke behoeften van de organisatie.

Wij kunnen uw EHBO-koffers keuren & navullen. Neem hiervoor contact op met een van onze medewerkers.

Soorten EHBO-koffers

De koffers verschillen vooral qua inhoud, afhankelijk van het doel:

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Gebruik en houdbaarheid

Of de inhoud van uw EHBO-koffer nog voldoet aan de vereisten is onder andere afhankelijk van de frequentie van gebruik. Wist u echter dat bepaalde verbandmiddelen en EHBO-artikelen (zoals steriele gaasjes en ontsmettingsmiddelen) beperkt houdbaar zijn? Middels een (half)jaarlijkse keuring van EHBO-koffers verzekert u zich ervan dat hulpverleners en/of BHV’ers altijd de juiste verbandmiddelen in de koffer aantreffen.

Waar wordt bij keuring van EHBO-koffers naar gekeken?

Uiteraard moet gecontroleerd worden of de standaard verbandmiddelen en hulpmiddelen (zoals pleisters, gaasjes, snelverband en watten) nog in voldoende mate aanwezig zijn. Bovendien wordt voor uw specifieke branche bekeken of de extra verbandmiddelen/hulpmiddelen aangevuld/vervangen dienen te worden. U kunt daarbij denken aan:

  • Horeca: (o.a. blauwe pleisters, oogspoelfles)
  • Sport: (o.a. zwaluwstaartjes, coldpacks)
  • BHV: (o.a. splinterpincet, reddingsdeken)
  • Kinderen: (o.a. reddingsdoekjes, tekenpincet)
  • Tenslotte zal de controleur ook de locatie en bevestiging (in een muurklem op ooghoogte) van de koffer inspecteren.

Voordelen van keuring van EHBO-koffers

Door uw EHBO-koffers tijdig en regelmatig te laten keuren voldoet u aan de Arbowetgeving en zorgt u er voor dat hulpverleners nooit misgrijpen. Uiteraard kunt u uw EHBO-koffer uitbreiden met extra verbandmiddelen/artikelen. Onze gekwalificeerde keurmeesters zullen u graag adviseren op dit gebied. U kunt contact opnemen met onze klantenservice voor het maken van een afspraak: klantenservice@ehbo-koffer.nl.

Bekijk voor meer informatie: Hoe vaak controle EHBO-koffer? of Controle EHBO-koffers.