Verplichting EHBO-koffers in Nederland

In 2021 heeft het Oranje Kruis nieuwe richtlijnen voor verbandmiddelen ingevoerd. Op deze pagina vind u meer informatie over de Verplichting EHBO-koffers in Nederland.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Verplichting EHBO-koffers in Nederland

Wat houden deze nieuwe richtlijnen voor verbandkoffers nu eigenlijk precies in? Om de goedkeuring van het Oranje Kruis te krijgen, moeten alle nieuwe EHBO-koffers worden geproduceerd volgens de in 2021 opgestelde richtlijnen. Door het aanscherpen van de kwaliteitseisen krijgen de EHBO-koffers die volgens de oude regels zijn gemaakt geen goedkeuring meer van het Oranje Kruis.

Let op: Een goedkeuring is niet verplicht! Dit zijn slechts richtlijnen die het Oranje Kruis heeft opgesteld. De verplichting voor u als werkgever is alleen om een goede EHBO-uitrusting te bieden. De inhoud kunt u in principe zelf bepalen, maar hierbij is het vooral belangrijk dat de inhoud is afgestemd op de risico’s van uw bedrijf of vereniging.

In onderstaand filmpje leggen wij u kort de regelgeving omtrent EHBO binnen uw bedrijf uit.

 Gebruiksvriendelijke EHBO-koffers

Volgens het Oranje Kruis moeten alle EHBO-verbandkoffers samengesteld zijn op basis van kwaliteit, doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. Zo kunnen ook personen die geen specifieke kennis van EHBO hebben de verbandkoffer gebruiken voor de verzorging van kleine verwondingen. Uw goed opgeleide bedrijfshulpverleners, waarvan er altijd minimaal één aanwezig dient te zijn, weten raad met de inhoud van een EHBO-koffer.

>> Onze BHV-koffer is goedgekeurd door Het Oranje Kruis.

Specifieke omstandigheden

Het resultaat van de Verplichting EHBO-koffers in Nederland is een gedetailleerde samenvatting van de vereiste inhoud die minimaal in elke EHBO-koffer aanwezig moet zijn. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden in uw bedrijf, horecagelegenheid, vereniging of winkel is de EHBO-koffer dan verder aan te vullen met meer en/of andere producten.

Werkunit

Een ‘unit’ is een aparte ruimte of verdieping binnen een bedrijf. Een onderneming kan, afhankelijk van de omvang en de samenstelling, uit één of meerdere werkunits bestaan.

Elke werkunit heeft een duidelijk afgebakend risicoprofiel. Bestaat uw bedrijf bijvoorbeeld uit een magazijn en een kantoor, dan zijn dit 2 werkunits. U hebt dan 2 EHBO-koffers nodig waarvan de inhoud is afgestemd op de specifieke risico’s van iedere werkomgeving. Elke verbandkoffer moet binnen 30 seconden voor iedereen beschikbaar zijn.

De EHBO-koffer moet bovendien duidelijk zichtbaar en op ooghoogte in een wandhouder aan de muur bevestigd zijn en door middel van duidelijke signalering snel te vinden zijn.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Controleer de EHBO-artikelen

Een EHBO-koffer dient uiteraard regelmatig te worden gecontroleerd. Bij voorkeur moet deze minimaal elke 6 maanden worden gecontroleerd, maar vaker wanneer de risicofactoren in uw bedrijf dit verlangen. Het is raadzaam om deze belangrijke taak bij een vast persoon neer te leggen. De verbandkoffer dient in elk geval na ieder gebruik gecontroleerd te worden en als het nodig is, moeten de verbandmiddelen aangevuld worden. Om dit makkelijk te maken, hebben wij een speciale checklists gemaakt waarmee de EHBO-koffers nagekeken kunnen worden.

Een goedgekeurde EHBO-koffer, die voldoet aan de Verplichting EHBO-koffers in Nederland, bestelt u bij ons heel gemakkelijk en voordelig online. Wilt u meer informatie over onze EHBO-artikelen of de voorschriften van het Oranje Kruis, neem dan contact met ons op.

Bekijk ook meer vragen, zoals Is BHV wettelijk verplicht? of Is een EHBO-koffer verplicht?