Hoeveel BHV’ers zijn verplicht?

Op deze pagina vindt u antwoord op de vraag: Hoeveel BHV’ers zijn verplicht?

Het aantal verplichte BHV’ers is maatwerk. Het wettelijk minimum bedraagt slechts één BHV’er per vijftig medewerkers. In de praktijk ligt het benodigde aantal BHV’ers vaak hoger. Hoeveel BHV’ers zijn er verplicht in uw situatie? Dat hangt af van onderstaande factoren.

Voor op de werkvloer is onze BHV-koffer (Oranje Kruis gecertificeerd) het meest geschikt.

Hoeveel BHV’ers zijn verplicht?

Er moet altijd minimaal één BHV’er aanwezig zijn. Maar u moet er rekening mee houden dat deze BHV’er niet altijd aanwezig kan zijn, door bijvoorbeeld vakantie, ziekte of ploegendiensten. Als werkgever kunt u daarom zelf BHV’er worden. Echter, moet u altijd een back-up hebben, voor als u zelf niet aanwezig bent.

Relevante factoren

Hoeveel BHV’ers zijn er verplicht in uw organisatie? U dient rekening te houden met de risico’s van uw werkzaamheden. Dit kunnen algemene risico’s zijn, zoals het werken met gereedschappen, maar ook bedrijfsspecifieke risico’s, zoals het werken met gevaarlijke stoffen. Ook de grootte van het gebouw heeft invloed op hoeveel BHV’ers er verplicht zijn. In het algemeen geldt hoe complexer en groter het gebouw is, des te meer BHV’ers er nodig zijn.

De omgeving is van groot belang. Is de afstand tussen uw bedrijf en professionele hulpverlening groot? Of zijn er hoge externe risico’s, zoals een brandgevaarlijk bedrijf dat naast u is gelegen? Dan heeft u vanzelfsprekend ook meer BHV’ers nodig.

Hoeveel BHV'ers zijn verplicht

Het mogelijk aantal aanwezigen is ook van invloed op het aantal BHV’ers. Let op dat aanwezigen niet enkel werknemers zijn, maar ook bezoekers en klanten. Hebben deze aanwezigen bovendien een lagere zelfredzaamheid (zoals gehandicapten, kinderen en ouderen), is er een grotere behoefte aan BHV’ers.

Aantal BHV’ers vaststellen

Samengevat is de vraag: ‘Hoeveel BHV’ers zijn er verplicht?’ niet met een getal te beantwoorden. Als bedrijf kunt u het beste een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op laten stellen. Hierbij houdt u rekening met de relevante risico’s, factoren, mensen en aanwezigheid. Hoe groter het risico is, hoe groter het aantal BHV’ers u aanwijst. Hoeveel BHV’ers er verplicht zijn, is dus altijd maatwerk. Met behulp van de RIE, zorgt u ervoor dat het aantal aansluit bij het risicoprofiel van uw onderneming.

Bekijk ook meer onderwerpen, zoals Is een BHV’er verplicht? of Wat is de standaard uitrusting van een BHV’er?