Is de aanwezigheid van een AED verplicht in een bedrijf?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Is de aanwezigheid van een AED verplicht in een bedrijf?

Een AED-apparaat kan het leven van uw bezoekers en personeel redden en blijvende hersenschade beperken. Zorg dus voor een AED in uw bedrijf!

Wat is een AED?

De afkorting AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt bij een fibrillerend hart, dit betekent dat de hartkamers niet meer samentrekken. Het apparaat kan in deze situatie het leven van een mens redden en blijvende hersenschade beperken.

Wanneer gebruikt u het AED-apparaat?

Het AED-apparaat wordt gebruikt bij iemand met een ritmestoornis, het hart beweegt dan in een ongecoördineerd ritme waardoor er geen bloed meer door het lichaam wordt gepompt. 

Hoe gebruikt u het?

In de koffer zit een AED-apparaat en twee zelfklevende elektroden. Het apparaat zal precies vertellen wat u moet doen. Na het aanbrengen van de twee elektroden op de borst van het slachtoffer, analyseert het AED-apparaat het hartritme. Op de verpakking van het apparaat en vaak ook op de elektroden staat waar de elektroden moeten worden bevestigd. Als er inderdaad sprake is van een fibrillerend hart, wordt er door de AED een elektrische schok afgegeven aan het hart door middel van de elektroden.

Het is van belang dat een AED binnen 4 minuten na de hartstilstand wordt aangesloten. Hoe sneller, hoe beter; door het apparaat zo snel mogelijk te gebruiken, wordt de kans op blijvende schade beperkt. Volgens de wetgeving is een AED nog niet verplicht, maar het is wel een verplichting om de veiligheid en het welzijn te waarborgen van bezoekers en personeel in uw vereniging, restaurant, bedrijf, peuterspeelzaal, kroeg of winkel.

Vorige vraag: Wat is een AED?

Volgende vraag: Waar staat EHBO voor?