Is het keuren van brandblussers en brandslangen verplicht?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Is het keuren van brandblussers en brandslangen verplicht?

Brandblussers en brandslangen dienen verplicht aanwezig te zijn op openbare plaatsen, in appartementsgebouwen en in diverse bedrijven. Het wettelijk voldoen hieraan is één zaak, deze brandbestrijdingsmiddelen moeten ook wettelijk gekeurd worden om te blijven voldoen aan de voorschriften.

Wist u dat u uw brandblussers en brandslangen bij ons kunt laten controleren?

Is het keuren van brandblussers en brandslangen verplicht?

Voor kleine blusmiddelen die vallen onder de Regeling Erkenning Onderhoud Blusmiddelen moeten volgens de wet minstens elke twee jaar een keuring gebeuren door een erkend onderhoudsbedrijf. Veel verzekeraars vereisen echter dat er een jaarlijkse keuring plaatsvindt, hierom is het advies om de controle jaarlijks uit te laten voeren. Enkel op die manier kan u er zich van verzekeren dat de keuring wettelijk verloopt en aan alle eisen en voorwaarden is voldaan.

Eigen controle op brandblussers en brandslangen

Hoewel de verplichting tot keuren tweejaarlijks is, loont het zeker de moeite om zelf ook periodiek enkele controles uit te voeren hierop. Zo bent u er steeds zeker van dat er in geval van een noodsituatie adequaat kan ingegrepen worden.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren of op elke voorziene plaats nog wel degelijk een blusmiddel aanwezig is, of ze gemakkelijk toegankelijk zijn en af er geen beschadigingen aan zijn vast te stellen.

Is het keuren van brandblussers en brandslangen verplicht

Wanneer worden brandblussers en brandslangen afgekeurd?

Wanneer er een controle plaatsvindt, kan een controleur de brandblusser en/of brandslanghaspels afkeuren. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Zo kan het voorkomen dat er teveel beschadigingen aan het toestel zijn waardoor een goede werking niet meer kan worden gewaarborgd, er kan zich roest gevormd hebben op het toestel of het blusmiddel zelf kan niet meer voldoen aan de voorschriften. In al deze gevallen zullen maatregelen moeten genomen worden om dit te verhelpen.
De keurder zal in elk geval altijd met u bespreken wat precies de gebreken zijn en wat gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat uw brandblussers weer voldoen aan de wetgeving.

Heeft u verder nog vragen dan kan u ons altijd hierover contacteren om een goede oplossing te vinden voor uw bedrijf, club of gebouw. Brandveiligheid is een zaak van iedereen en voor iedereen.

Vorige vraag: Zijn brandblussers verplicht?

Volgende vraag: Hoe ontstaat brand?