Waar staat PBM voor?

Werk kan in vrijwel iedere omgeving uitgevoerd worden, van in de natuur tot op kantoor en van in de fabriek tot aan thuis. Het uitoefenen van sommige beroepen brengt meer risico’s met zich mee dan de ander. Bij beroepen met een hoger arbeidsrisico komt PBM om de hoek kijken.

Om uw handen te beschermen tijdens het klussen raden wij aan om gebruik te maken van werkhandschoenen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De afkorting PBM staat voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’. Deze beschermingsmiddelen moeten ervoor zorgen dat u geen lichamelijke schade oploopt op het werk. Een brandweerman dient bijvoorbeeld altijd een helm en vuurwerende kleding te dragen en denk bijvoorbeeld aan een lasser die te allen tijde een laskap dient te gebruiken. Allemaal voorbeelden van beschermingsmiddelen.

Hoe u veilig kunt werken

Veilig werken staat voorop. Onder andere oogbescherming en handbescherming zijn hierbij van belang. Uw werkgever dient ervoor te zorgen dat u veilig uw werk kunt doen. Wanneer uw werkgever deze beschermingsmiddelen aanbiedt, moet u er natuurlijk ook verantwoording voor dragen ze te gebruiken. Draag bijvoorbeeld een veiligheidsbril wanneer u met chemische stoffen werkt of gebruik handschoenen wanneer u zware klussen uitvoert.

Waar staat PBM voor?

Vorige vraag: Wanneer moet ik gehoorbescherming gebruiken?

Volgende vraag: Is een werkgever verplicht om werknemers PBM te bieden?