Wat doet een hoofd BHV?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag:  Wat doet een hoofd BHV?

Voor het hoofd BHV zijn voor de herkenbaarheid speciale veiligheidshesjes.

Wat is bedrijfshulpverlening?

Hoe groot of klein de organisatie ook is, elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening (BHV) te hebben. Dat betekent dat een bedrijf één of meerdere bedrijfshulpverleners moet aanstellen. Deze BHV’ers verlenen eerste hulp bij ongevallen en alarmeren en evacueren in noodsituaties alle werknemers en andere personen in het bedrijf. Maar deze BHV’ers moeten natuurlijk ook aangestuurd worden.

De taken van een hoofd BHV

Als hoofd BHV zorgt u er voor dat iedereen weet wat hij moet doen in het geval van nood en geeft u leiding aan de BHV’ers als zich een calamiteit voordoet. U bent betrokken bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van de BHV-taken. Dit betekent onder andere dat u als hoofd BHV ontruimingsoefeningen organiseert, maar ook preventieve maatregelen neemt om de veiligheid binnen het bedrijf te vergroten. In geval van nood coördineert u de alarmering en evacuatie van werknemers en aanwezige personen. Daarnaast zorgt u er voor dat de BHV’ers over de juiste uitrusting beschikken.

Wat doet een hoofd BHV?

Uitrusting van de BHV

Het is belangrijk dat in geval van nood de BHV’ers adequaat kunnen reageren. Een goede uitrusting is daarom van groot belang. Denk hierbij aan herkenbare ‘Hoofd BHV’ veiligheidshesjes en een BHV portofoon voor interne communicatie tijdens bijvoorbeeld ontruimingen. U kunt hier tevens een uitgebreide BHV-koffer bestellen, zodat u zeker weet dat alle benodigdheden voor een adequate hulpverlening aanwezig zijn.