Wat doet een preventiemedewerker?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat doet een preventiemedewerker?

Ieder bedrijf is verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben, maar wat doet een preventiemedewerker eigenlijk?

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker adviseert de werkgever op het gebied van (bedrijfs)veiligheid en brengt risico’s en preventieve maatregelen omtrent arbeidsomstandigheden, in kaart in een Risico-inventarisatie en Evaluatie (afgekort RI&E). Op basis van de bevindingen in de RI&E, zal een preventiemedewerker de werkgever advies geven over hoe één en ander kan worden aangepakt. De preventiemedewerker dient hiervoor samen te werken met een ondernemingsraad of, indien deze niet aanwezig is, de personeelsvertegenwoordiging.

Ook heeft een preventiemedewerker contact met een bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Het uitgangspunt van dit contact ligt voornamelijke op het preventieve vlak.

Wat doet een preventiemedewerker

Hoe regelt u dit binnen uw bedrijf?

Bij kleine bedrijven (tot 25 werknemers) mag de directeur/eigenaar zelf de rol van preventiemedewerker vervullen. Hoewel het niet verplicht is om een cursus preventiemedewerker te hebben gevolgd, is het wel van belang dat de preventiemedewerker voldoende deskundig is op het gebied van de aanwezige bedrijfsrisico’s en hoe deze kunnen worden beheerst.

Een preventiemedewerker in een groter bedrijf wordt met instemming van de personeelsvertegenwoordiging aangesteld. Ook de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden dienen te zijn opgesteld door de personeelsvertegenwoordiging.
Indien een werkgever kan aantonen dat er geen enkele mogelijkheid is om iemand als preventiemedewerker aan te wijzen vanuit het eigen bedrijf, dan is het toegestaan om een externe deskundige in te schakelen als preventiemedewerker.

Het aanstellen en benoemen van een preventiemedewerker is een wettelijke verplichting.

Vorige vraag:Wat doet een hoofd BHV?

Volgende vraag: Wat is een verzamelplaats?