Wat is een BHV-plan?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is een BHV-plan?

In het BHV-plan staat onder andere waar de BHV-koffer te vinden is.

Wat is een BHV-plan?

In een BHV-plan legt u vast hoe de hulpverlening binnen uw bedrijf geregeld is. Het dient als draaiboek voor uw werknemers hoe te handelen bij een ongeval, brand of andere calamiteit. Een BHV-plan is bij wet verplicht. Omdat elk bedrijf anders is ingericht, is het belangrijk dat u een plan maakt op basis van de eigen omstandigheden. Simpelweg een BHV-plan van een ander bedrijf kopiëren is dus geen optie. 

Hoe uitgebreid moet een BHV-plan zijn?

Grotere bedrijven (meer dan 15 werknemers) moeten een compleet BHV-plan opstellen, waarvoor er regels zijn opgenomen in de Arbowet. Voor kleinere bedrijven (15 werknemers of minder) die geen bijzondere risico’s op de werkvloer hebben (industriële machines e.d.), zijn er geen formele richtlijnen voor een BHV-plan. Deze ondernemingen mogen naar eigen inzicht een beknopt BHV-plan samenstellen. 

Noot: Eenmanszaken die geen bezoekers ontvangen hoeven geen BHV-plan te hebben. 

Wat neemt u op in een beknopt BHV-plan?

Hoewel er geen vaste structuur voor een beknopt BHV-plan bestaat, is het gebruikelijk dat de volgende onderdelen hierin worden opgenomen: 

  • Basisgegevens van het bedrijf.
  • Belangrijke interne en externe alarmnummers.
  • Interne BHV-organisatie (werknemers met BHV-certificaat).
  • Aanwezige BHV-materialen (EHBO-koffers, brandblussers, BHV-hesjes etc.).
  • Algemene instructies voor het personeel bij ongevallen.
  • Ontruimingsplan en verzamelplekken bij brand, een bommelding, terreuractie of andere ordeverstoring.

Het is relevant dat er op elke afdeling van het bedrijf een kopie van het BHV-plan aanwezig is (geplakt aan een muur, in een centrale lade, of anders). De BHV-ers binnen uw onderneming moeten het plan periodiek met elke werknemer doornemen. 

Wat is een BHV-plan

Noodkaarten en plattegronden bij een BHV-plan

Bij een goed BHV-plan horen noodkaarten en plattegronden die op strategische plekken in het bedrijf hangen. Op een noodkaart staat kort samengevat wat er gedaan moet worden bij een ongeval of brand. Een plattegrond geeft een schematisch overzicht van de bedrijfsvloer, met alle uitgangen (vluchtwegen) en de plekken waar blusapparaten en EHBO-koffers zich bevinden. In onze webshop vindt u een aantal evacuatie hulpmiddelen.

Vorige vraag: Heb je als BHV’er recht op een vergoeding?

Volgende vraag: Wat zijn de taken van een BHV’er?