Wat is een NEN-norm?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is een NEN-norm?

In onze webshop vindt u brandblussers die voldoen aan de meest recente NEN-EN3.7 norm.

De Nederlandse norm NEN (meer bepaald NEN 3011) stelt reglementeringen in het gebruik van veiligheidskleuren en ontwerpmogelijkheden voor bijvoorbeeld veiligheidsborden ter voorkoming van ongevallen en brand, alsook informatie over dingen die een gevaar voor de gezondheid kunnen betekenen en hoe evacuaties bij noodgevallen dienen te verlopen. 

Waar en hoe wordt de NEN-norm toegepast?

NEN 3011 is bedoeld (en ook van toepassing) in omgevingen waar de veiligheid van mensen primeert, met uitzondering van veiligheidstekens voor lucht- en spoorverkeer, de veiligheidstekens op de weg en in de scheepvaart. De internationale norm ISO 7010 neemt alle andere veiligheidstekens op (weg, lucht en spoor). De NEN-norm 3011 is een veiligheidsnorm die alleen in Nederland van toepassing is en nog niet vermeld is in de ISO 7010. 

Wat is een NEN-norm

 

Wie heeft NEN bedacht?

De veiligheidstekens en ontwerpmogelijkheden die in de NEN-norm 3011 voorkomen, zijn enkel van toepassing in Nederland. Maar NEN heeft nog andere normen ter inzage. 

Het Nederlands Standaardisatie Instituut (NEN) is een private non-profit organisatie, opgericht in 1916 door de Nederlandse Vereniging voor Industrie en Handel, in samenwerking met het Royal Institute of Engineers.

De missie van NEN is drieledig: 
– zorgen voor actieve betrokkenheid van de handels- en industriesectoren in Nederland bij de ontwikkeling van internationale en Europese normen, en waar nog van toepassing, van nationale normen; 
– bevordering van het gebruik van normen en standaardisatie binnen Nederland; 
– fungeren als het centrale punt in Nederland voor informatie over normen en standaardenontwikkeling. 

Bestellen van NEN-norm veiligheidssymbolen

U kunt brandblussers in ons assortiment vinden die voldoen aan de meest recente NEN-norm. De verzendkosten bedragen € 4,95, vanaf € 50 gratis verzending. Bestel snel de juiste brandblussers en verhoog de veiligheid binnen uw bedrijf of werkplek.

Vorige vraag: Wat is een ISO norm?

Volgende vraag: Is een veiligheidsbril verplicht?