Wat is een verzamelplaats?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is een verzamelplaats?

Om een verzamelplaats aan te duiden, kunt u een pictogrambord verzamelplaats ophangen.

In het BHV-plan dat in werking treedt bij calamiteiten wordt er ook gesproken over verzamelplaatsen. Maar wat zijn verzamelplaatsen en waar bevinden zij zich?

Wat is een verzamelplaats?

Een verzamelplaats is een plek waar iedereen die zich in of in de buurt van een bedrijf of instelling bevindt in veiligheid kan worden gebracht in het geval van een ontruiming bij een noodsituatie. Hier kan worden nagegaan of alle werknemers, bewoners en eventuele bezoekers ter plekke aanwezig zijn of dat er nog mensen vermist worden. Daarom is het ook van belang dat men een verzamelplaats niet verlaat zonder dat hier toestemming voor is verleend. Meestal worden er meerdere verzamelplaatsen aangewezen, zodat er alternatieven zijn op het moment dat een of meerdere verzamelplaatsen niet bereikbaar zijn door bijvoorbeeld brand.

Waar bevindt zich een verzamelplaats?

Een verzamelplaats kan zich zowel binnen als buiten zijn. Bij bedrijven worden er meestal geschikte locaties buiten het gebouw voor aangewezen, zoals bijvoorbeeld op het parkeerterrein. Bij instellingen kunnen echter ook plaatsen binnenin het pand worden aangewezen, zoals het restaurant of een gymzaal, waar men tijdelijk zal verblijven, totdat een verplaatsing naar een andere verzamelplaats mogelijk is of de noodsituatie voorbij is.

Wat is een verzamelplaats

Hoe herkent men een verzamelplaats?

Het is belangrijk dat werknemers geïnformeerd worden over de verzamelplaatsen door hun bedrijf en eventueel hier al kennis mee maken tijdens een ontruimingsoefening. Daarnaast moet de locatie van een verzamelplaats ook duidelijk worden aangegeven met behulp van een pictogrambord verzamelplaats of door het markeren van de grond op de desbetreffende plek.

Vorige vraag: Wat doet een preventiemedewerker?

Volgende vraag: Hoe organiseer ik een ontruimingsoefening?