Wat is het Bouwbesluit?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is het Bouwbesluit?

Met onze EHBO-koffer voor de Bouw kunt u gemakkelijk aan de regelgeving voldoen.

Wat is het Bouwbesluit?

In het Bouwbesluit 2012 staan de voorschriften omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en energiezuinigheid benoemd. Bouwwerken moeten verplicht aan dit Bouwbesluit voldoen, zonder uitzonderingen. Daarnaast bevat het document toezeggingen aan de Tweede Kamer en ook de Europese voorschriften.

Welk bouwbesluit is geldig?

Het Bouwbesluit 2012 is de meest recente versie van het Bouwbesluit. Dit is een alomvattend document geworden met alle regels en voorschriften waardoor binnen de bouwregelgeving de samenhang vergroot wordt en de regeldruk juist verminderd. Ook zijn in het Bouwbesluit 2012, in vergelijking met oudere versies, regels en voorschriften een stuk toegankelijker geworden. Ook de voorschriften rondom brandveiligheid en eisen die aan de (uitrusting van) EHBO worden gesteld, worden in het Bouwbesluit 2012 genoemd.

Technische voorschriften in Bouwbesluit 2012

Simpel gesteld kunt u zeggen dat er nu één document is waarin de technische voorschriften over gebruiken, (ver)bouwen en slopen vermeld staan. Dit geldt voor gebouwen en andere bouwwerken, waaronder bijvoorbeeld tunnels en bruggen. In het Bouwbesluit 2012 zijn eveneens zaken als bijvoorbeeld brandveiligheid in relatie tot het gebruik van gebouwen opgenomen en komt ook natuurlijke ventilatie en de wijze van het verbouwen van leegstaande kantoorpanden tot (bijvoorbeeld) huizen. Dit betekent overigens dat voor die ombouw niet langer een gemeentelijke ontheffing noodzakelijk is maar de landelijke voorschriften dus voortaan van kracht zijn. Dit moet het proces verbeteren en versnellen.

Wat is het Bouwbesluit

EHBO en Bouwbesluit

Architecten, aannemers en bouwbedrijven hebben nadrukkelijk bijgedragen aan de totstandkoming van het Bouwbesluit 2012. Uiteraard droegen ook de Nederlandse gemeenten een stevig steentje bij. Het toepassen van het document vergt de nodige basiskennis en om die toepassing enigszins te vereenvoudigen zijn praktijkboeken, opleidingen en informatiebladen beschikbaar. Bovendien kan een beroep gedaan worden op een speciale helpdesk bouwregelgeving. Hierin vindt u meer specifieke onderdelen van het Bouwbesluit eenvoudig terug,  denk dan bijvoorbeeld aan het onderdeel brandveiligheid. In het Bouwbesluit 2012 is bijvoorbeeld opgenomen welke maatregelen er genomen moeten worden met betrekking tot brand.

Meer weten over EHBO-materialen? Kijk dan op www.ehbo-koffer.nl.

Vorige vraag: Wat is VCA?

Volgende vraag: Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie?