Wat is reanimeren?

Wat betekent reanimeren?

Let op: dit artikel is slechts ter informatie, schakel in geval van nood altijd hulpdiensten in! 

Reanimatie bestaat uit twee woorden, ‘re’, dat ‘terug’ betekent en ‘animus’ dat ‘geest’ betekent. Met reanimeren geef je dus eigenlijk de geest terug aan het lichaam. Reanimatie is van levensbelang, als er niet tijdig gereanimeerd wordt, kan het slachtoffer overlijden.

reanimeren icoon

Wat is reanimeren?

Reanimeren is een combinatie van borstcompressie en beademing, hiermee wordt de bloedcirculatie behouden. Onze organen hebben zuurstof nodig om te functioneren, de zuurstof in het lichaam wordt binnengehaald door te ademen. De longen zorgen ervoor dat de zuurstof in het bloed komt en het bloed zorgt ervoor dat het zuurstof bij de organen komt. Reanimatie wordt gedaan als er geen bloed meer door het lichaam wordt gepompt, dit is het geval bij een hartstilstand. Door de reanimatie komt er zuurstof in het lichaam en dat wordt door het lichaam gepompt.

Wat heeft u nodig?

Steeds vaker wordt er bij een reanimatie gebruik gemaakt van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit elektrische apparaat kan er voor zorgen om het hart weer in een normaal ritme te krijgen, zodat het zelf weer bloed door het lichaam gaat pompen.