Wat is VCA?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat is VCA?

Wat is VCA?

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt als een screeningsysteem voor aannemers die werkzaamheden uitvoeren bij opdrachtgevers. De checklist is ontwikkeld om een veiligheidsnorm te stellen en om bedrijven te helpen om gezond en veilig te werken, zodat het aantal ongevallen word verminderd.  Het is een structurele investering om ervoor te zorgen dat de veiligheid binnen het bedrijf altijd kan worden gewaarborgd. Dit gebeurt door bedrijven jaarlijks te beoordelen en te certificeren op hun VGM-beheersysteem op diverse punten omtrent veilig, gezond en milieubewust werken.

Voor welke bedrijven is een VCA (VGM Checklist Aannemers) aan te raden?

Het halen van een VCA-certificaat is mogelijk voor alle bedrijven die veiligheid en gezondheid op het werk belangrijk vinden en hierin willen investeren, voornamelijk in de industriële sector en de bouw- en installatiesector. Voorbeelden van bedrijven zijn: bouwbedrijven, werkplaatsen en fabrieken.

Is een VCA-certificaat vereist?

Een VCA-certificaat is niet verplicht, u kunt dus zelf bepalen of u dit certificaat wilt behalen. Voor veel opdrachtgevers is een VCA-certificaat echter wel een eis.

Wat is VCA?

Welke soorten VCA-certificaten zijn er?

Via de website van het VCA kunt u een kieswijzer invullen om zo te bepalen welk certificatieniveau voor uw bedrijf van toepassing is. Dit kan een een van de volgende certificeringen zijn:
  • VCA* – gericht op activiteiten op de werkvloer, voor bedrijven die geen hoofdaannemer zijn
  • VCA** – gericht op activiteiten op de werkvloer en de veiligheidsstructuur binnen het bedrijf, voor hoofdaannemers
  • VCA Petrochemie – voor aannemers in de petrochemische industrie (bedrijven die benzine, kerosine, stookolie en nafta verwerken).

Hoe kan ik een VCA certificaat behalen?

Na het invullen van de kieswijzer moet u een aantal vragen beantwoorden aan de hand van een checklist. Zo kan er worden bepaald aan welke eisen u wel en niet voldoet. Wanneer u nog niet voldoet aan een aantal punten, kunt u een actieplan opstellen om de punten te verbeteren. Hierna voert u de verbeterpunten uit. Zodra u alle verbeterpunten heeft uitgevoerd, kunt u een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. De gekozen instelling zal uw VGM-beheerssysteem beoordelen door middel van  een audit. Als alles in orde is, ontvangt u het VCA certificaat.