Wat moet je doen als iemand bewusteloos is?

Wat moet je doen als iemand bewusteloos is?

Let op: dit artikel is slechts ter informatie! Schakel altijd hulpdiensten in. 

Bewusteloosheid is een toestand van de hersenen waarbij iemand in een abnormale slaap raakt. Meestal ontstaat het door een klap tegen het hoofd, of door zuurstofgebrek van de hersenen of door het binnen krijgen van giftige stoffen. Het is belangrijk om goed te handelen bij iemand die bewusteloos is, want het kan schadelijke gevolgen hebben.

Bewusteloos

Wat te doen bij bewusteloosheid

Als iemand niet snel bij komt, bel dan als eerste 112. Neem dan vervolgens de volgende stappen:

  • Zorg ervoor dat de ademweg van het slachtoffer vrij is en maak knellende kleding los
  • Blijf de ademhaling controleren, luister bij mond en neus
  • Houd in de gaten of de borstkas op en neer gaat
  • Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging, om verstikking te voorkomen.
  • Als het slachtoffer niet ademt, pas dan mond-op-mondbeademing toe.

Wat moet u bij de hand hebben?

Om iemand in nood zo goed mogelijk te kunnen helpen, is een eerste hulp tasje van belang. Hierin staat met een kleurenwijzer aangegeven wat je precies moet doen, zo ook bij bewusteloosheid. Wanneer het slachtoffer naast een bewusteloze toestand ook kleine wondjes heeft, kunt u deze snel dichten met pleisterspray.

Vorige vraag:  Wat kan je doen als iemand is flauwgevallen?

Volgende vraag: Wat is reanimeren?