Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers?

Op deze pagina vindt u het antwoord op de vraag: Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers?

Bij ongevallen is het bezitten van een goed gevulde EHBO-koffer essentieel om eerste hulp te bieden. Iedere organisatie wordt door de Arbo-wet verplicht gesteld maatregelen te nemen op gebied van bedrijfshulpverlening en om onder meer een goed ingerichte EHBO-koffer te hebben.

Met onze BHV-koffer kunnen de meeste kantoren en bedrijven aan de Arbowet voldoen.

Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers?

Om doelmatig te kunnen optreden bij calamiteiten, schrijft de Arbo-wet de volgende maatregelen voor:

  • Draag zorg voor een EHBO-koffer, aansluitend op de doelgroep, met (hulp)middelen die noodzakelijk zijn voor eventuele risico’s in uw organisatie.
  • Zorg voor volledigheid van de EHBO-koffer door deze regelmatig te controleren
  • Stel vast of er andere hulpmiddelen noodzakelijk zijn om veiligheid te vergroten (denk bijvoorbeeld aan een brancard of andere evacuatie hulpmiddelen).
  • Regelmatig toezicht uitoefenen op de volledigheid van de verbanddoos.
  • Indien nodig moeten er oog- en nooddouches aanwezig zijn.
  • De EHBO post moet het alarmnummer en zichtbare instructies hebben voor eerste hulp bij ongevallen.

Wat staat er in de Arbowet over EHBO-koffers

Met welke EHBO-koffer voldoet mijn organisatie aan de Arbowet?

Vergroot de veiligheid in uw organisatie en zorg voor een goed ingerichte EHBO-koffer. Onze BHV-koffer is gecertificeerd door het Oranje Kruis. Hiermee kan vrijwel iedere organisatie aan de richtlijnen van de Arbowet voldoen. De EHBO-koffer is gemakkelijk op te hangen met meegeleverde ophangbeugels en bevat een kleurenwijzer, waarmee BHV’ers snel de juiste behandeling kunnen vinden.

Twijfelt u welke EHBO-koffer geschikt is voor uw organisatie? Vul de EHBO-koffer keuze hulp in.

Vind de juiste EHBO-koffer voor uw branche!

Vorige vraag: Arbo wetgeving EHBO

Volgende vraag: Regelgeving EHBO