Cambric zwachtel

Cambric zwachtel wordt niet veel meer gebruikt. Gebruik in plaats daarvan ideaal zwachtel (ook wel ideaal windsel genoemd) om druk uit te oefenen op een lichaamsdeel.

Wat is een Cambric zwachtel?

Een cambric zwachtel is een zwachtel die niet elastisch is. Deze zwachtel wordt gebruikt in combinatie met vette watten met als doel een drukverband aan te leggen, meestal bij slagaderlijke bloedingen. Deze zwachtel wordt niet veel niet meer gebruikt omdat er veel handigere verbanden en zwachtels op de markt zijn zoals de rekbare varianten.

Het is niet gemakkelijk om deze zwachtel aan te leggen want deze vergt nogal veel handigheid bij het aanleggen. Het verband is niet-elastisch en daarom veel moeilijker te gebruiken omdat men soms de druk niet kan inschatten. Een cambric zwachtel is gemaakt uit 100 procent katoen.

Wanneer gebruikt je een cambric zwachtel?

Dit zwachtel wordt voornamelijk gebruikt als een fixatieverband en steunverband bij een slagaderlijke bloeding. Deze zwachtel geeft meer tegendruk dan een ander soort zwachtel. Omdat deze niet-rekbare zwachtel meer tegendruk geeft op de wonde, kan hij gemakkelijk te strak zitten.

Hoe gebruik je een cambric zwachtel?

Voor het goed aanleggen van deze zwachtel op een wonde maakt men gebruik van andere verbandtechnieken dan rekbare zwachtels . U dient het verband niet te strak of te los omheen de wonde te plaatsen. De zwachtel wordt vastgezet met klemmetjes of pleisters.