What2do Safetyfirst

Straat: Oude Zandweg 4
Postcode: 6942 JP
Plaats: Didam
Telefoonnummer: 0316-221680
E-mailadres: info@w2do.nl
Website: www.w2do.nl

Mogelijkheden:

 • Basiscursus Eerstehulpverlener
 • Beroepsopleiding Instructeur Eerste Hulp
 • BHV opleiding
 • EHBO-cursus / opleiding
 • EHBO-cursus voor de jeugd
 • EHBO bij Sportletsel
 • EHBO bij Wandelletsel
 • EHBO voor bedrijven
 • Herhalingscursussen
 • In te schakelen voor event
 • Reanimatie en/of AED cursus
 • Verbandleer

What2do Safetyfirst vindt het belangrijk dat cursisten de lesstof leren en begrijpen. Dat ze ziektebeelden en letsels leren herkennen en juist in te schatten, zodat ze daarmee voldoende kennis en zelfvertrouwen ontwikkelen, waardoor ze bij een calamiteit daadwerkelijk overwogen en juist gaan handelen.

Een opleiding met uiteindelijk als doel:

 • Veilig bewust te leren denken
 • Het voorkomen van ongevallen.
 • Levens reddend te handelen.
 • Letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

What2do Safetyfirst vindt het ook belangrijk dat naast het opleiden van cursisten ook het bedrijfsmanagement geïnformeerd wordt over eventuele gewijzigde richtlijnen, regelgeving die betrekking hebben op die opleidingen en verbeterpunten die tijdens de opleidingen en oefeningen naar voren komen.

Dit als doel dat deze gewijzigde richtlijnen, regelgeving en verbeter punten mee overwogen worden in het veiligheidsbeleid van het bedrijf, om:

 • Zoveel mogelijk bewustwording te ontwikkelen
 • De aandacht voor de veiligheid binnen het bedrijf zo groot mogelijk te krijgen
 • Zo veel mogelijk aandacht te verkrijgen ten aanzien van het voorkomen en beperken van ongevallen en calamiteiten
 • Het bedrijfsnoodplan zo actueel mogelijk te houden
 • Om dit te kunnen bewerkstelligen besteden wij veel tijd, energie en voorbereiding in onze opleidingen

Bij deze vereniging leert u bijvoorbeeld hoe u een drukverband pols gebruikt. Bij EHBO-koffer.nl kunt u een drukverband kopen.